Bilgisayarsız Kodlama Nedir?

  • 12 Şubat 2020
  • 213 Defa Okundu

Bilgisayarsız unplugged kodlama çeşitli kart oyunları ve fiziksel etkinlikler yardımı ile çocuklara kodlama eğitimi vermekte kullanılan teknikler bütünüdür.

Bilgisayarsız kodlama, bilgisayar kullanılmadan yapılan programlama aktivitelerine verilen genel bir isimdir. Bu tür aktiviteler, çocuklar ve gençler için yapılmak amacıyla tasarlandığında, çocukların programlama kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olur. Bilgisayarsız kodlama, çocukların problem çözme, planlama, algoritma düşünme ve diğer zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu aktiviteler, çocukların dil, matematik, fen ve diğer derslerdeki başarılarını arttırmada yardımcı olabilir.

Bilgisayarsız kodlama aktiviteleri için materyal seçimi nasıl olmalıdır?

Bilgisayarsız kodlama aktiviteleri için materyal seçimi, çocukların yaşlarına, ilgi alanlarına ve daha önceki kodlama deneyimlerine göre değişmektedir. Örneğin, okul öncesi dönemde çocuklar için daha oyun tabanlı aktiviteler için düzenekler, bloklar, vb. gibi malzemeler tercih edilebilirken, daha yüksek yaş grupları için daha karmaşık aktiviteler için robotlar, elektronik parçalar, vb. gibi malzemeler tercih edilebilir. Ayrıca, çocukların ilgi alanlarına göre de materyal seçimi yapılabilir. Örneğin, müzik tutkunu çocuklar için müzik aletleri ile yapılabilecek aktiviteler düşünülebilir. Bu sayede çocukların daha iştahla katılacağı aktiviteler düzenlenmiş olur.

Bilgisayarsız kodlama aktiviteleri çeşitleri ya da türleri var mıdır? 

Bilgisayarsız kodlama aktiviteleri çeşitleri ya da türleri birçok farklı seçenek sunmaktadır. Örneğin, okul öncesi dönemde çocuklar için düzenekler, bloklar, vb. gibi malzemeler ile yapılabilecek aktiviteler, daha yüksek yaş grupları için robotlar, elektronik parçalar, vb. gibi malzemeler ile yapılabilecek aktiviteler düşünülebilir. Ayrıca, çocukların ilgi alanlarına göre de aktivite çeşitleri düşünülebilir. Örneğin, müzik tutkunu çocuklar için müzik aletleri ile yapılabilecek aktiviteler düşünülebilir. Bu sayede çocukların daha iştahla katılacağı aktiviteler düzenlenmiş olur.

Bilgisayarsız kodlama aktiviteleri, çocukların yaşlarına, ilgi alanlarına ve daha önceki kodlama deneyimlerine göre çeşitlilik göstermektedir. Bu aktivitelerin bazı örnekleri şunlardır:

  • Okul öncesi dönemde çocuklar için düzenekler, bloklar, vb. gibi malzemeler ile yapılabilecek aktiviteler

  • Daha yüksek yaş grupları için robotlar, elektronik parçalar, vb. gibi malzemeler ile yapılabilecek aktiviteler

  • Müzik tutkunu çocuklar için müzik aletleri ile yapılabilecek aktiviteler

  • Resim tutkunu çocuklar için boyama, kesme-yapıştırma gibi aktiviteler

  • Farklı branşlarda tutku olan çocuklar için ilgilerine göre aktiviteler düzenlenebilir (örneğin, doğa tutkunu bir çocuk için bahçe düzenleme, tübitak etkinlikleri gibi aktiviteler düşünülebilir)

Bu sayede çocukların kodlama becerilerini geliştirirken aynı zamanda ilgi alanlarına göre aktiviteler yapmaları da sağlanmış olur. Bu sayede çocuklar daha iştahlı bir şekilde katılım gösterirler ve daha etkili bir şekilde kodlama becerilerini geliştirirler.