Neden Bilgisayarsız Kodlama Önemli

  • 12 Şubat 2020
  • 213 Defa Okundu

Birçok özel okul ve kolejde ilkokul çağındaki çocuklara kodlama ve programlama eğitimi verilmeye başlandı. Kodlama eğitiminin çocuklar üzerinde tahmin edilemeyecek derece etkileri bulunmaktadır.

Birçok özel okul ve kolejde ilkokul çağındaki çocuklara kodlama ve programlama eğitimi verilmeye başlandı. Kodlama eğitiminin çocuklar üzerinde tahmin edilemeyecek derece etkileri bulunmaktadır.

 

Çocuklar kodlama eğitimine başladığında, dijital teknolojinin nasıl çalıştığına dair tecrübe kazanırlar. Akıllı telefonlar, video oyunları, web siteleri ve hatta robotlarla çevrili oldukları için, dijital teknoloji birçok çocuğun hayatının büyük bir parçasıdır. Bu teknolojiyi yönlendiren şey, kodlama ile oluşturulan yazılım veya bilgisayar programlarıdır.

 

Biyoloji ve kimya hakkında bilgi edinmek gibi, çocukların hayatlarının ayrılmaz bir parçasını oluşturan yapı taşlarını anlamaları önemlidir. Teknolojiyi kullandıklarında ortaya çıkanların sihirli olmadığını ve kendilerinin de yararlı olabilecek programlar oluşturabileceğini anlamaları gerekir.

 

Aşağıda, özel okullarda kodlama eğitimi alan çocukların neleri öğrendikleri ve hangi becerilerini geliştirdiklerini inceledik:

 

Çocuklar hesaplı düşünmeyi öğrenirler: Çocuklar kod okumayı ve yazmayı öğrendikçe, bilişsel becerilerini geliştirirler ve bilgisayara benzeyen metodik, problem çözme süreci öğrenirler.

 

Bu süreç şöyle ilerliyor; süreci, sorunu yeni ve farklı şekillerde göstermek, verileri mantıksal olarak organize etmek ve analiz etmek, sorunu daha küçük parçalara ayırmak, sorunu çözmek için gerekli adımları belirlemek ve oluşturmak, işlemleri yürütmek, sonuçları analiz etmek için soyutlamalar ve model tanımlama kullanmak ve sonuçların kabul edilebilirliğini belirlemek.

 

Hesaplı düşünme, kodlamadan başka durumlara da uygulanabilir; çünkü pratik problemleri çözen bir düşünce şeklidir.

 

Çocuklar mantığı kullanmayı öğrenirler: Mantıksal düşünme kodlama için gereklidir. Arzulanan bir sonuç elde etmek için adım adım prosedürleri formüle etmek gerekir. İfadeleri, seçimi, yinelemeyi, koşullu ve diğer mantıksal ifadeleri ve cümleleri kullanmayı içerir.

 

Çocuklar problem çözmeyi öğrenirler: Kodlama, çocuklara karmaşık sorunları bileşen haline getirmesini öğretir.

 

Bu problem çözme tekniği diğer birçok alana aktarılabilir. Örneğin, bilim adamları, hipotezler kurarak ve bu hipotezleri teker teker sistematik olarak test ederek sorunları çözmektedirler. Araba mekaniği, sorunlu parçayı izole etmek için bir kerede bir parça değiştirerek araç problemlerini teşhis eder. Kodlamada, bir programcı hatalara karşı akıllı hipotezler üretir ve hangisinin problemi çözdüğünü test etmek için kodunun bir bölümünü birer birer değiştirerek belirler.

 

Çocuklar işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenir ve işe yarayan şeyler yaratırlar: Kodlama, çocuklara bir şeyin nasıl inşa edileceğini öğretir. Bu yöntemler ise sebep ve sonuç ilişkisi kullanarak bir şeyi kendi özel amacına göre uyarlamasını öğretir.

 

Çocuklar tahmin etmeyi ve problemlerden kaçmayı öğrenirler: Programlamada, çocuklar 'hataları işleme', yani muhtemelen ortaya çıkacak sorunları öngörür ve hata oluştuğunda tüm programın çökmesine engel olacak doğru kodları yazmayı öğrenirler.

 

Çocuklar yapısal düşünmeyi öğrenirler: Çocuklar, çözüme eklemek için küçük parçaları nasıl inşa edeceğini öğrenirler.

 

Çocuklar algoritmik düşünmeyi öğrenirler: Algoritmik düşünme, bir sorunu çözmek veya bir görevi çözmek için açık adımlar tanımlama becerisidir. Tekrarlama, sıralama ve koşullu mantık gibi hesaplamalı kavramları içerir.

 

Çocuklar, algoritmayı her zaman, bilgisiz, bilhassa matematikle (uzun bölünme problemlerini çözmek gibi) kullanırlar. Algoritmik düşünce, çocukların sorunları gidermesine ve çözümleri adım adım prosedür olarak düşünmesine olanak tanır.

 

Çocuklar azim öğrenirler: Çocuklar oluşturdukları şey çalışmazlarsa devam etmeyi öğrenirler. Neyin çalışmadığını, neden çalışmadığını analiz etmeye ve işe başlayana kadar nasıl düzeltileceğini hesaplamaya mecburdurlar.

 

Kodlama matematiğin hayatta nasıl kullanıldığını gösterir: Kodlama, çocuklara matematiğin pratik uygulamasını gösterir ve neden bu kadar önemli olduğunu ispatlar. Kodlama ifadeleri, genellikle programın ileri gitmesi için çözülmesi gereken matematik ifadelerini içerir.

 

Bill Gates'in belirttiği gibi: Program yazmayı öğrenmek zihninizi geliştirir ve daha iyi düşünmenize yardımcı olur, tüm alanlarda yararlı olduğunu düşündüğüm şeyleri öğrenmenizi sağlar.

 

Kodlamaya başlamak için en iyi yaş nedir? 

Birçok iyi programcı, 5 ya da 6 yaşında kodlamaya başladığını iddia eder. Fakat en iyi cevap, bir oyun çocuğu kendi oyununu yaratabileceğini düşündüğünde ya da çocuğun heyecan ve ilgi göstermeye başladığı zamandır. O da artık faydalı olacak bir program yaratabilir veya arkadaşlarını eğlendirebilir.

 

7 veya 8 yaşında çoğu çocuk, kodlama için gerekli mantıksal ve eleştirel düşünme becerilerine yeterince sahip olmuştur. 

 

10 yaşlarındaki çocuklar profesyonel kaliteye erişen programlar üretebilir.